JIO 5G NEWS UPDATE: ડિજિટલ ક્રાંતિની દિશામાં Relianceનું મહત્વનું યોગદાન

  • 19:18 PM August 29, 2022
  • national-international NEWS18 GUJARATI
Share This :

JIO 5G NEWS UPDATE: ડિજિટલ ક્રાંતિની દિશામાં Relianceનું મહત્વનું યોગદાન

દિલ્લી, મુંબઈ, ચેન્નાઈમાં દિવાળી સુધી JIO 5G સેવા કરાશે શરુ, ડિજિટલ ક્રાંતિની દિશામાં Relianceનું મહત્વનું યોગદાન

તાજેતરના સમાચાર