આતંક મુદ્દે UNમાં પાકિસ્તાનને ભારતનો જડબાતોડ જવાબ

  • 10:48 AM September 25, 2021
  • national-international NEWS18 GUJARATI
Share This :

આતંક મુદ્દે UNમાં પાકિસ્તાનને ભારતનો જડબાતોડ જવાબ

આતંક મુદ્દે UNમાં પાકિસ્તાનને ભારતનો જડબાતોડ જવાબ

તાજેતરના સમાચાર