આગામી શિયાળુ સત્રમાં વિધિવત રીતે 3 કૃષિ કાયદા પાછા ખેંચવામાં આવશે

  • 19:52 PM November 19, 2021
  • national-international NEWS18 GUJARATI
Share This :

આગામી શિયાળુ સત્રમાં વિધિવત રીતે 3 કૃષિ કાયદા પાછા ખેંચવામાં આવશે

આગામી શિયાળુ સત્રમાં વિધિવત રીતે 3 કૃષિ કાયદા પાછા ખેંચવામાં આવશે

તાજેતરના સમાચાર