હોમ » વીડિયો » મૂવીઝ

સંગીતની દુનિયા, કિશોરને સંગ

મૂવીઝMay 15, 2015, 3:44 PM IST

જીંદગી એક સફર હૈ સુહાના...હોય કે પછી એક લડકી ભીગી ભાગી સી...તમામ પ્રકારના ગીત જાણે કે કિશોરના ગળામાંથી નીકળતાં જ હીટ થઇ ગયા. સંગીતના સાત સૂર હોય તો કિશોર ફિલ્મ સંગીતનો આઠમો સૂર છે. જોવો સંગીતની દુનિયા કિશોરને સંગ

Haresh Suthar | News18

જીંદગી એક સફર હૈ સુહાના...હોય કે પછી એક લડકી ભીગી ભાગી સી...તમામ પ્રકારના ગીત જાણે કે કિશોરના ગળામાંથી નીકળતાં જ હીટ થઇ ગયા. સંગીતના સાત સૂર હોય તો કિશોર ફિલ્મ સંગીતનો આઠમો સૂર છે. જોવો સંગીતની દુનિયા કિશોરને સંગ

તાજેતરના સમાચાર