મહેસાણાઃ ગોપીનાળા પાણીમાં ગરકાવ, ગોપીનાળાની દીવાલ ધરાશાયી થઇ ગઈ

  • 10:24 AM June 19, 2021
  • mehsana NEWS18 GUJARATI
Share This :

મહેસાણાઃ ગોપીનાળા પાણીમાં ગરકાવ, ગોપીનાળાની દીવાલ ધરાશાયી થઇ ગઈ

મહેસાણાઃ ગોપીનાળા પાણીમાં ગરકાવ, ગોપીનાળાની દીવાલ ધરાશાયી થઇ ગઈ

તાજેતરના સમાચાર