મહેસાણા: લોકાર્પણ થાય તે પહેલાં નવનિર્મિત ટાઉનહોલમાં લાગી આગ

  • 15:05 PM September 18, 2017
  • mehsana NEWS18 GUJARATI
Share This :

મહેસાણા: લોકાર્પણ થાય તે પહેલાં નવનિર્મિત ટાઉનહોલમાં લાગી આગ

મહેસાણા: લોકાર્પણ થાય તે પહેલાં નવનિર્મિત ટાઉનહોલમાં લાગી આગ

તાજેતરના સમાચાર