વડોદરાઃ સ્કૂલવાન ચાલકોની હડતાળ, ટ્રાફીક પોલીસે વિદ્યાર્થીઓને પહોંચાડ્યા શાળાએ

  • 12:52 PM June 19, 2019
  • madhya-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

વડોદરાઃ સ્કૂલવાન ચાલકોની હડતાળ, ટ્રાફીક પોલીસે વિદ્યાર્થીઓને પહોંચાડ્યા શાળાએ

તાજેતરના સમાચાર