હોમ » વીડિયો » મધ્ય ગુજરાત

લ્યો બોલો! હવે જંગલને આપણાં ઘરમાં રાખી શકાશે, જુઓ Video

મધ્ય ગુજરાત February 1, 2023, 9:07 PM IST | Ahmadabad (Ahmedabad) [Ahmedabad], India

વડોદરા શહેરના કૃપાબેન અને રૂચિકભાઈએ ટેરેરીયમ્સ બનાવ્યું છે. આકર્ષિત હોવાને કારણે વેચાણ પણ વધ્યું છે અને વિદેશોમાં પણ મોકલવામાં આવે છે. આ ટેરેરિયમ્સ વર્ષો સુધી એવું ને એવું જ રહે છે.

News18 Gujarati

વડોદરા શહેરના કૃપાબેન અને રૂચિકભાઈએ ટેરેરીયમ્સ બનાવ્યું છે. આકર્ષિત હોવાને કારણે વેચાણ પણ વધ્યું છે અને વિદેશોમાં પણ મોકલવામાં આવે છે. આ ટેરેરિયમ્સ વર્ષો સુધી એવું ને એવું જ રહે છે.

Latest Live TV

તાજેતરના સમાચાર