વડોદરા: 20થી 40 કિલોના મોટા પથ્થર મૂકી ટ્રેન ઉથલાવવાનું કાવતરું

  • 12:57 PM September 30, 2017
  • madhya-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

વડોદરા: 20થી 40 કિલોના મોટા પથ્થર મૂકી ટ્રેન ઉથલાવવાનું કાવતરું

વડોદરા: 20થી 40 કિલોના મોટા પથ્થર મૂકી ટ્રેન ઉથલાવવાનું કાવતરું

તાજેતરના સમાચાર