હોમ » વીડિયો » મધ્ય ગુજરાત

પંચમહાલમાં News18 ના અહેવાલના અસરથી ખેડૂતો માટે કબૂતરી ચિંચાઈ કેનાલમાં પાણી છોડાયું

August 1, 2020, 3:34 PM IST

પંચમહાલમાં News18 ના અહેવાલના અસરથી ખેડૂતો માટે કબૂતરી ચિંચાઈ કેનાલમાં પાણી છોડાયું

પંચમહાલમાં News18 ના અહેવાલના અસરથી ખેડૂતો માટે કબૂતરી ચિંચાઈ કેનાલમાં પાણી છોડાયું

Latest Live TV

તાજેતરના સમાચાર