મહીસાગર: સંતરામપુરમાં રૂપિયા 1 કરોડથી વધુ નાણા મળ્યા, IT વિભાગે તપાસ શરુ કરી

  • 18:37 PM December 04, 2020
  • madhya-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

મહીસાગર: સંતરામપુરમાં રૂપિયા 1 કરોડથી વધુ નાણા મળ્યા, IT વિભાગે તપાસ શરુ કરી

મહીસાગર: સંતરામપુરમાં રૂપિયા 1 કરોડથી વધુ નાણા મળ્યા, IT વિભાગે તપાસ શરુ કરી

તાજેતરના સમાચાર