મહીસાગરઃ ગાંધીનગરના આદેશ બાદ જિલ્લા મહિલા આયોગની ટીમ પહોંચી પીડિતાના ઘરે

  • 17:47 PM October 05, 2020
  • madhya-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

મહીસાગરઃ ગાંધીનગરના આદેશ બાદ જિલ્લા મહિલા આયોગની ટીમ પહોંચી પીડિતાના ઘરે

મહીસાગરઃ ગાંધીનગરના આદેશ બાદ જિલ્લા મહિલા આયોગની ટીમ પહોંચી પીડિતાના ઘરે

તાજેતરના સમાચાર