મહીસાગર: લીમડામાંથી નીકળ્યું નાળિયેરનું પાણી, લોકોએ શરૂ કરી ઝાડની પૂજા

  • 17:13 PM February 09, 2020
  • madhya-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

મહીસાગર: લીમડામાંથી નીકળ્યું નાળિયેરનું પાણી, લોકોએ શરૂ કરી ઝાડની પૂજા

મહીસાગર: લીમડામાંથી નીકળ્યું નાળિયેરનું પાણી, લોકોએ શરૂ કરી ઝાડની પૂજા

તાજેતરના સમાચાર