મહીસાગરમાં BJPના કાર્યકરોએ તલવારથી કેક કાપી અને દારૂની મહેફીલ પણ માણી, 16 લોકોની ધરપકડ

  • 12:22 PM July 12, 2020
  • madhya-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

મહીસાગરમાં BJPના કાર્યકરોએ તલવારથી કેક કાપી અને દારૂની મહેફીલ પણ માણી, 16 લોકોની ધરપકડ

મહીસાગરમાં BJPના કાર્યકરોએ તલવારથી કેક કાપી અને દારૂની મહેફીલ પણ માણી, 16 લોકોની ધરપકડ

તાજેતરના સમાચાર