મહીસાગર જિલ્લાની બાદબાકીથી ખેડૂતો ચિંતીત, અતિવૃષ્ટીમાં થયું છે પાકને નુકસાન

  • 19:42 PM September 29, 2020
  • madhya-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

મહીસાગર જિલ્લાની બાદબાકીથી ખેડૂતો ચિંતીત, અતિવૃષ્ટીમાં થયું છે પાકને નુકસાન

મહીસાગર જિલ્લાની બાદબાકીથી ખેડૂતો ચિંતીત, અતિવૃષ્ટીમાં થયું છે પાકને નુકસાન

તાજેતરના સમાચાર