ખેડાઃ માસ્ક ન પહેરેલા લોકો સામે SPએ આપ્યા કડક કાર્યવાહીના આદેશ

  • 21:19 PM December 22, 2020
  • madhya-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

ખેડાઃ માસ્ક ન પહેરેલા લોકો સામે SPએ આપ્યા કડક કાર્યવાહીના આદેશ

ખેડાઃ માસ્ક ન પહેરેલા લોકો સામે SPએ આપ્યા કડક કાર્યવાહીના આદેશ

તાજેતરના સમાચાર