દાહોદ: બંદૂક સાથે લૂંટ કરવા આવેલા લૂંટારુને લોકોએ થાંભલે બાંધીને ઢોર માર માર્યો

  • 16:26 PM May 06, 2019
  • madhya-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

દાહોદ: બંદૂક સાથે લૂંટ કરવા આવેલા લૂંટારુને લોકોએ થાંભલે બાંધીને ઢોર માર માર્યો

તાજેતરના સમાચાર