દાહોદઃ પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખની વરણીમાં Covid ના નિયમો ભૂલાયા

  • 18:26 PM March 16, 2021
  • madhya-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

દાહોદઃ પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખની વરણીમાં Covid ના નિયમો ભૂલાયા

દાહોદઃ પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખની વરણીમાં Covid ના નિયમો ભૂલાયા

તાજેતરના સમાચાર