દાહોદ: કસ્બા વિસ્તારમાં ચોરી કરવા આવેલા 15 ચોરોએ રહેવાસીઓ પર કર્યો હુમલો

  • 12:32 PM December 30, 2018
  • madhya-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

દાહોદ: કસ્બા વિસ્તારમાં ચોરી કરવા આવેલા 15 ચોરોએ રહેવાસીઓ પર કર્યો હુમલો

તાજેતરના સમાચાર