ઝાલોદ નગર સેવક હત્યા મામલે મુખ્ય આરોપી અમિત કટારાના 5 દિવસના રિમાન્ડ મંજુર

  • 11:53 AM January 02, 2021
  • madhya-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

ઝાલોદ નગર સેવક હત્યા મામલે મુખ્ય આરોપી અમિત કટારાના 5 દિવસના રિમાન્ડ મંજુર

ઝાલોદ નગર સેવક હત્યા મામલે મુખ્ય આરોપી અમિત કટારાના 5 દિવસના રિમાન્ડ મંજુર

તાજેતરના સમાચાર