છોટાઉદેપુરમાં વરઘોડામાં બેકાબુ થઈ ભીડ છતાં પોલીસ રહી ચૂપ

  • 16:25 PM April 04, 2021
  • madhya-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

છોટાઉદેપુરમાં વરઘોડામાં બેકાબુ થઈ ભીડ છતાં પોલીસ રહી ચૂપ

છોટાઉદેપુરમાં વરઘોડામાં બેકાબુ થઈ ભીડ છતાં પોલીસ રહી ચૂપ

તાજેતરના સમાચાર