છોટાઉદેપુરમાં તળાવ ફાટ્યું, તળાવની પાળમાં 7 ફૂટનું ગાબડું પડ્યું

  • 17:54 PM December 12, 2020
  • madhya-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

છોટાઉદેપુરમાં તળાવ ફાટ્યું, તળાવની પાળમાં 7 ફૂટનું ગાબડું પડ્યું

છોટાઉદેપુરમાં તળાવ ફાટ્યું, તળાવની પાળમાં 7 ફૂટનું ગાબડું પડ્યું

તાજેતરના સમાચાર