છોટાઉદેપુરમાં બે વેવાઈઓ વચ્ચે થયો ઝગડો, ખુલ્લી તલવાર વડે કર્યો હુમલો

  • 18:22 PM May 27, 2021
  • madhya-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

છોટાઉદેપુરમાં બે વેવાઈઓ વચ્ચે થયો ઝગડો, ખુલ્લી તલવાર વડે કર્યો હુમલો

છોટાઉદેપુરમાં બે વેવાઈઓ વચ્ચે થયો ઝગડો, ખુલ્લી તલવાર વડે કર્યો હુમલો

તાજેતરના સમાચાર