એફબીઆઇના ટોપ-10 મોસ્ટ વોન્ટેડ યાદીમાં છે આ ગુજરાતી,કરી હતી પત્નીની હત્યા

  • 15:04 PM April 19, 2017
  • madhya-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

એફબીઆઇના ટોપ-10 મોસ્ટ વોન્ટેડ યાદીમાં છે આ ગુજરાતી,કરી હતી પત્નીની હત્યા

એફબીઆઇના ટોપ-10 મોસ્ટ વોન્ટેડ યાદીમાં છે આ ગુજરાતી,કરી હતી પત્નીની હત્યા

તાજેતરના સમાચાર