નર્મદા વિભાગના અધિકારીઓની બેદરકારીને કારણે સિંચાઇનું પાણી ન મળવાનો ખેડૂતોનો આક્ષેપ

  • 14:18 PM November 29, 2020
  • madhya-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

નર્મદા વિભાગના અધિકારીઓની બેદરકારીને કારણે સિંચાઇનું પાણી ન મળવાનો ખેડૂતોનો આક્ષેપ

નર્મદા વિભાગના અધિકારીઓની બેદરકારીને કારણે સિંચાઇનું પાણી ન મળવાનો ખેડૂતોનો આક્ષેપ

તાજેતરના સમાચાર