છોટાઉદેપુરઃ કોરોના ગાઈડલાઈનના ઉડ્યા ધજાગરા, ધાર્મિક કાર્યક્રમમાં લોકોના ટોળાં ઉમટ્યા

  • 14:52 PM December 01, 2020
  • madhya-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

છોટાઉદેપુરઃ કોરોના ગાઈડલાઈનના ઉડ્યા ધજાગરા, ધાર્મિક કાર્યક્રમમાં લોકોના ટોળાં ઉમટ્યા

છોટાઉદેપુરઃ કોરોના ગાઈડલાઈનના ઉડ્યા ધજાગરા, ધાર્મિક કાર્યક્રમમાં લોકોના ટોળાં ઉમટ્યા

તાજેતરના સમાચાર