છોટા ઉદેપુર: ભારે વરસાદથી તૂટેલા કોઝ-વેથી લોકો પરેશાન, જીવના જોખમે લોકો નદી પાર કરવા મજબુર

  • 13:57 PM October 11, 2020
  • madhya-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

છોટા ઉદેપુર: ભારે વરસાદથી તૂટેલા કોઝ-વેથી લોકો પરેશાન, જીવના જોખમે લોકો નદી પાર કરવા મજબુર

છોટા ઉદેપુર: ભારે વરસાદથી તૂટેલા કોઝ-વેથી લોકો પરેશાન, જીવના જોખમે લોકો નદી પાર કરવા મજબુર

તાજેતરના સમાચાર