પીરાણા પાસે આગની ઘટનામાં પરિવારજનો મૃતદેહ સ્વીકારવા તૈયાર નથી

  • 15:13 PM November 06, 2020
  • madhya-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

પીરાણા પાસે આગની ઘટનામાં પરિવારજનો મૃતદેહ સ્વીકારવા તૈયાર નથી

પીરાણા પાસે આગની ઘટનામાં પરિવારજનો મૃતદેહ સ્વીકારવા તૈયાર નથી

તાજેતરના સમાચાર