દેવ દિવાળીના દિવસે ગૃહ મંત્રી અમિત શાહની અમદાવાદીને 2 ઓવરબ્રિજની આપી ભેંટ

  • 16:24 PM November 30, 2020
  • madhya-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

દેવ દિવાળીના દિવસે ગૃહ મંત્રી અમિત શાહની અમદાવાદીને 2 ઓવરબ્રિજની આપી ભેંટ

દેવ દિવાળીના દિવસે ગૃહ મંત્રી અમિત શાહની અમદાવાદીને 2 ઓવરબ્રિજની આપી ભેંટ

તાજેતરના સમાચાર