અમિતશાહ આવતીકાલે અમદાવાદ આવશે, 21 તારીખે મનપાની ચૂંટણીમાં કરશે મતદાન

  • 18:30 PM February 19, 2021
  • madhya-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

અમિતશાહ આવતીકાલે અમદાવાદ આવશે, 21 તારીખે મનપાની ચૂંટણીમાં કરશે મતદાન

અમિતશાહ આવતીકાલે અમદાવાદ આવશે, 21 તારીખે મનપાની ચૂંટણીમાં કરશે મતદાન

તાજેતરના સમાચાર