હોમ » વીડિયો » મધ્ય ગુજરાત

Ahmedabad: SVP હોસ્પિટલમાં પગાર ન મળતા અનેક કર્મચારીઓએ કર્યો હંગામો

Samachar May 14, 2020, 11:31 AM IST

Ahmedabad: SVP હોસ્પિટલમાં પગાર ન મળતા અનેક કર્મચારીઓએ કર્યો હંગામો

Ahmedabad: SVP હોસ્પિટલમાં પગાર ન મળતા અનેક કર્મચારીઓએ કર્યો હંગામો

તાજેતરના સમાચાર