હોમ » વીડિયો » મધ્ય ગુજરાત

અમદાવાદ: પોલીસને ખોટો મેસેજ આપવો પડ્યો ભારે, એક વ્યક્તિની કરી ધરપકડ

SamacharMay 24, 2022, 11:25 AM IST

અમદાવાદ: પોલીસને ખોટો મેસેજ આપવો પડ્યો ભારે, એક વ્યક્તિની કરી ધરપકડ

અમદાવાદ: પોલીસને ખોટો મેસેજ આપવો પડ્યો ભારે, એક વ્યક્તિની કરી ધરપકડ

તાજેતરના સમાચાર