અમદાવાદઃ પૂર્વ MLA સોમાભાઈ પટેલનો Coronavirus રિપોર્ટ પોઝિટિવ, સિમ્સ હોસ્પિટલમાં દાખલ

  • 19:02 PM August 20, 2020
  • madhya-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

અમદાવાદઃ પૂર્વ MLA સોમાભાઈ પટેલનો Coronavirus રિપોર્ટ પોઝિટિવ, સિમ્સ હોસ્પિટલમાં દાખલ

અમદાવાદઃ પૂર્વ MLA સોમાભાઈ પટેલનો Coronavirus રિપોર્ટ પોઝિટિવ, સિમ્સ હોસ્પિટલમાં દાખલ

તાજેતરના સમાચાર