હોમ » વીડિયો » મધ્ય ગુજરાત

અમદાવાદ સોલા સિવિલ હોસ્પિટલની ઘોર બેદરકારી આવી સામે, દર્દીઓને પરિવાર સાથે રહેવા પડાય છે ફરજ

Samachar June 1, 2020, 3:38 PM IST

અમદાવાદ સોલા સિવિલ હોસ્પિટલની ઘોર બેદરકારી આવી સામે, દર્દીઓને પરિવાર સાથે રહેવા પડાય છે ફરજ

અમદાવાદ સોલા સિવિલ હોસ્પિટલની ઘોર બેદરકારી આવી સામે, દર્દીઓને પરિવાર સાથે રહેવા પડાય છે ફરજ

તાજેતરના સમાચાર