હોમ » વીડિયો » લાઇફ સ્ટાઇલ

શું કામ થાય છે પ્રેમ? જાણો Love પાછળનું વિજ્ઞાન, સિંગલ લોકો ખાસ જુએ આ Video

લાઇફ સ્ટાઇલ February 14, 2023, 6:13 PM IST | Ahmadabad (Ahmedabad) [Ahmedabad], India

Science behind the Love: પ્રેમમાં હોય એ લોકોના દાવા ઘણા વિચિત્ર હોય છે! મને તારી લત લાગી ગઈ છે, મને ઊંઘ નથી આવતી કે હું તારા પ્રેમમાં આંધળો થઈ ગાયો છુ. આવા દાવા જ્યારે અશિકો કરે ત્યારે મગજની અંદર એવી તો કેવી ઘટનાઓ બને છે? આ VIDEO માં જાણો પ્રેમ પાછળનું વિજ્ઞાન (why love happens)

News18 Gujarati

Science behind the Love: પ્રેમમાં હોય એ લોકોના દાવા ઘણા વિચિત્ર હોય છે! મને તારી લત લાગી ગઈ છે, મને ઊંઘ નથી આવતી કે હું તારા પ્રેમમાં આંધળો થઈ ગાયો છુ. આવા દાવા જ્યારે અશિકો કરે ત્યારે મગજની અંદર એવી તો કેવી ઘટનાઓ બને છે? આ VIDEO માં જાણો પ્રેમ પાછળનું વિજ્ઞાન (why love happens)

Latest Live TV

તાજેતરના સમાચાર