હોમ » વીડિયો » લાઇફ સ્ટાઇલ

Oximeter: શું છે ઓક્સીમીટર? તેનાથી શું થઈ શકે? શા માટે ઘરમાં હોવું જરૂરી છે?

મોબાઇલ એન્ડ ટેકApril 19, 2021, 11:23 AM IST

Oximeter: ઑક્સીમીટરની મદદથી તમને એ વાતનો ખ્યાલ આવી શકે છે દર્દીને હોસ્પિટલ (Hospital) લઈ જવાની જરૂરિયાત ક્યારે છે અને જરૂરિયાતમંદ લોકોનો યોગ્ય સમયે પર ઈલાજ થઈ શકે છે.

Oximeter: ઑક્સીમીટરની મદદથી તમને એ વાતનો ખ્યાલ આવી શકે છે દર્દીને હોસ્પિટલ (Hospital) લઈ જવાની જરૂરિયાત ક્યારે છે અને જરૂરિયાતમંદ લોકોનો યોગ્ય સમયે પર ઈલાજ થઈ શકે છે.

Latest Live TV

તાજેતરના સમાચાર