હોમ » વીડિયો » કચ્છ

વિવિધ ફાળો અને શાકભાજીની ખેતીમાં પણ હવે કચ્છડો બારેમાસ

કચ્છ January 30, 2023, 10:24 PM IST | Ahmadabad (Ahmedabad) [Ahmedabad], India

મગફળી, એરંડા અને અનાજ જેવા પાકોની ખેતી છોડી છેલ્લા એક દાયકામાં કચ્છના ખેડૂતો બાગાયત ખેતી તરફ વળ્યા છે અને કચ્છને બાગાયત ખેતીનું હબ બનાવ્યું છે.

News18 Gujarati

મગફળી, એરંડા અને અનાજ જેવા પાકોની ખેતી છોડી છેલ્લા એક દાયકામાં કચ્છના ખેડૂતો બાગાયત ખેતી તરફ વળ્યા છે અને કચ્છને બાગાયત ખેતીનું હબ બનાવ્યું છે.

Latest Live TV

તાજેતરના સમાચાર