હોમ » વીડિયો » કચ્છ

કચ્છ યુનિવર્સિટી દ્વારા તૈયાર કરાયેલું આર્ટ્સ પ્રવાહનું માળખું ગુજરાતભરમાં અમલી થશે

કચ્છ January 29, 2023, 10:25 PM IST | Ahmadabad (Ahmedabad) [Ahmedabad], India

નવી શિક્ષણ નીતિ જાહેર થયા બાદ તેના અમલી કરવા જરૂરી માળખું તૈયાર કરવા ગુજરાતની અલગ અલગ યુનિવર્સિટીને જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી

News18 Gujarati

નવી શિક્ષણ નીતિ જાહેર થયા બાદ તેના અમલી કરવા જરૂરી માળખું તૈયાર કરવા ગુજરાતની અલગ અલગ યુનિવર્સિટીને જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી

Latest Live TV

તાજેતરના સમાચાર