હોમ » વીડિયો » કચ્છ-સૌરાષ્ટ્ર

કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સ્માર્ટ સીટીની જાહેરાત, રાજકોટ શહેરને ત્રીજા ક્રમાંકે મળ્યું સ્થાન

કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સ્માર્ટ સીટીની જાહેરાત, રાજકોટ શહેરને ત્રીજા ક્રમાંકે મળ્યું સ્થાન

VINOD LEUVA

કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સ્માર્ટ સીટીની જાહેરાત, રાજકોટ શહેરને ત્રીજા ક્રમાંકે મળ્યું સ્થાન

Latest Live TV