હોમ » વીડિયો » કચ્છ-સૌરાષ્ટ્ર

રાજકોટઃ Coronavirusને લઇ ખાનગી શાળાનો નિર્ણય, ફીમાં 20 ટકાનો ઘટાડો કર્યો

Samachar March 30, 2020, 6:00 PM IST

રાજકોટઃ Coronavirusને લઇ ખાનગી શાળાનો નિર્ણય, ફીમાં 20 ટકાનો ઘટાડો કર્યો

રાજકોટઃ Coronavirusને લઇ ખાનગી શાળાનો નિર્ણય, ફીમાં 20 ટકાનો ઘટાડો કર્યો

તાજેતરના સમાચાર