હોમ » વીડિયો » કચ્છ-સૌરાષ્ટ્ર

Video: રાજકોટમાં સરકારી શાળામાં આચાર્યએ વિદ્યાર્થિનીઓના કાપ્યા વાળ, વાલીઓમાં રોષ

Samachar May 24, 2022, 11:11 AM IST

રાજકોટમાં સરકારી શાળામાં આચાર્યએ વિદ્યાર્થિનીઓના કાપ્યા વાળ, વાલીઓમાં રોષ

રાજકોટમાં સરકારી શાળામાં આચાર્યએ વિદ્યાર્થિનીઓના કાપ્યા વાળ, વાલીઓમાં રોષ

તાજેતરના સમાચાર