હોમ » વીડિયો » કચ્છ-સૌરાષ્ટ્ર

રાજકોટમાં નવા ટ્રાફિક નિયમ સામે લોકોમાં નારાજગી, હેલ્મેટ ઢસડી કર્યો વિરોધ

Samachar May 24, 2022, 10:36 AM IST

રાજકોટમાં નવા ટ્રાફિક નિયમ સામે લોકોમાં નારાજગી, હેલ્મેટ ઢસડી કર્યો વિરોધ

રાજકોટમાં નવા ટ્રાફિક નિયમ સામે લોકોમાં નારાજગી, હેલ્મેટ ઢસડી કર્યો વિરોધ

તાજેતરના સમાચાર