હોમ » વીડિયો » કચ્છ-સૌરાષ્ટ્ર

રાજકોટ: પ્લેટિનયમ હોટલમાં આરોગ્ય વિભાગના દરોડા, 296 કિલો અખાદ્ય જથ્થાનો નાશ

રાજકોટ: પ્લેટિનયમ હોટલમાં આરોગ્ય વિભાગના દરોડા, 296 કિલો અખાદ્ય જથ્થાનો નાશ

VINOD LEUVA

રાજકોટ: પ્લેટિનયમ હોટલમાં આરોગ્ય વિભાગના દરોડા, 296 કિલો અખાદ્ય જથ્થાનો નાશ

Latest Live TV