હોમ » વીડિયો » કચ્છ-સૌરાષ્ટ્ર

CCTV :રાજકોટમાં એકલા રહેતા વૃદ્ધાને મોઢે સાડીનો ડૂચો બાંધી માર મારી ચલાવાઈ લૂંટ

CCTV :રાજકોટમાં એકલા રહેતા વૃદ્ધાને મોઢે સાડીનો ડૂચો બાંધી માર મારી ચલાવાઈ લૂંટ

VINOD LEUVA

CCTV :રાજકોટમાં એકલા રહેતા વૃદ્ધાને મોઢે સાડીનો ડૂચો બાંધી માર મારી ચલાવાઈ લૂંટ

Latest Live TV