હોમ » વીડિયો » કચ્છ-સૌરાષ્ટ્ર

ખોડલધામની શોભાયાત્રાના સ્વાગત અર્થે મોટી સંખ્યામાં પાટીદારો ગોઠવાયા, 'જય ખોડલ'ના નાદ ગૂંજ્યા

ખોડલધામની શોભાયાત્રાના સ્વાગત અર્થે મોટી સંખ્યામાં પાટીદારો ગોઠવાયા, 'જય ખોડલ'ના નાદ ગૂંજ્યા

VINOD LEUVA

ખોડલધામની શોભાયાત્રાના સ્વાગત અર્થે મોટી સંખ્યામાં પાટીદારો ગોઠવાયા, 'જય ખોડલ'ના નાદ ગૂંજ્યા

Latest Live TV