હોમ » વીડિયો » કચ્છ-સૌરાષ્ટ્ર

Video: ગીર સોમનાથમાં ભારે વરસાદથી નદીમાં પૂર, તલાળામાં હિરણ નદીમાં પણ પૂર આવ્યું

Samachar June 8, 2020, 8:15 PM IST

ગીર સોમનાથમાં ભારે વરસાદથી નદીમાં પૂર, તલાળામાં હિરણ નદીમાં પણ પૂર આવ્યું

ગીર સોમનાથમાં ભારે વરસાદથી નદીમાં પૂર, તલાળામાં હિરણ નદીમાં પણ પૂર આવ્યું

તાજેતરના સમાચાર