હોમ » વીડિયો » કચ્છ-સૌરાષ્ટ્ર

VIDEO: ગ્રામ પંચાયતના સભ્યએ પાણીની રજૂઆત કરતા ઉશ્કેરાયેલા સરપંચે ફટકાર્યો

દ્વારકાઃ વરવાળા ગ્રામ પંચાયતના સભ્યએ પાણીની રજૂઆત કરતા ઉશ્કેરાયેલા સરપંચે ફટકાર્યો

દ્વારકાઃ વરવાળા ગ્રામ પંચાયતના સભ્યએ પાણીની રજૂઆત કરતા ઉશ્કેરાયેલા સરપંચે ફટકાર્યો

Latest Live TV