દેવભૂમિ દ્વારકામાં ધોધમાર વરસાદ, માત્ર 14 કલાકમાં 18 ઇંચ વરસાદ

  • 10:21 AM July 06, 2020
  • kutchh-saurastra NEWS18 GUJARATI
Share This :

દેવભૂમિ દ્વારકામાં ધોધમાર વરસાદ, માત્ર 14 કલાકમાં 18 ઇંચ વરસાદ

દેવભૂમિ દ્વારકામાં ધોધમાર વરસાદ, માત્ર 14 કલાકમાં 18 ઇંચ વરસાદ

તાજેતરના સમાચાર