દ્વારકા: ભેંસોમાં રેડ યુરિન નામના રોગચાળાનો ભડડો, 7 દિવસમાં 162 ભેંસોના થયા મોત

  • 11:54 AM September 08, 2020
  • kutchh-saurastra NEWS18 GUJARATI
Share This :

દ્વારકા: ભેંસોમાં રેડ યુરિન નામના રોગચાળાનો ભડડો, 7 દિવસમાં 162 ભેંસોના થયા મોત

દ્વારકા: ભેંસોમાં રેડ યુરિન નામના રોગચાળાનો ભડડો, 7 દિવસમાં 162 ભેંસોના થયા મોત

તાજેતરના સમાચાર