દ્વારકા: મીઠાપુરની કેમિકલ ફેક્ટરીમાં આગ, લોકોમાં નાસભાગ મચી ગઈ

  • 16:23 PM November 07, 2020
  • kutchh-saurastra NEWS18 GUJARATI
Share This :

દ્વારકા: મીઠાપુરની કેમિકલ ફેક્ટરીમાં આગ, લોકોમાં નાસભાગ મચી ગઈ

દ્વારકા: મીઠાપુરની કેમિકલ ફેક્ટરીમાં આગ, લોકોમાં નાસભાગ મચી ગઈ

તાજેતરના સમાચાર